EcocivilisationWing Slovenia: Globalni trendi

Start Date: 6. July 2021

Start Time: 09:00

End Time: 10:00

Slovensko krilo ekocivilizacije, ki ga povezuje mag. Sonja Klopčič, napoveduje niz sedmih pogovorov o ekocivilizaciji. V vsakem se bomo dotaknili enega od elementov ekocivilizacije, najprej z uvodnim govornikom, nato pa z dialogom, ki ga bomo soustvarjali vsi udeleženci. Sedem pogovorov bomo 24. novembra zaokrožili s konferenco o ekocivilizaciji.

Na prvem pogovoru se bomo posvetili globalnim trendom, ki so pravzaprav sprožili idejo o ekocivilizaciji. Na začetku pogovora jih bo predstavila mag. Violeta Bulc, kuratorka ekocivilizacije, nato pa odpremo prostor, ko bomo pozorno prisluhnili drug drugemu, in se medsebojno bogatili z izmenjavo pogledov, informacij in idej. Vabljeni v zavzeto družbo soustvarjalcev ekocivilizacije.

Srečamo se 6. julija ob 9h za dobro uro na povezavi: https://us02web.zoom.us/j/89961516770

You may also like

9. May 2024

Meeting of members of Ecocivilisation Slovenia

25. April 2024

Launch of a new web page of the Ecocivilisation Movement

29. May 2024

Project MOONHUT | Dialog with David Goldsmith