Dobrodošli v Ekocivilizaciji!

Več kot samo upanje, več kot samo sanje, morda celo vstopnica za preživetje.
Ključna tema leta 2024

Voda

Voda

Learn more
Izvedite več o ključni temi leta 2023.

Connectathon

Learn more
Sodelujte in se povežite z nami.

Global Open House

Learn more
Srečajmo se na naslednjem Global Open House dogodku.

Pogovori o Ekocivilizaciji

Learn more
Pridružite se nam na odprti platformi, kjer se pogovarjamo o novih paradigmah.

Krila

Learn more
Spoznajte globalno mrežo Krila Ekocivilizacije.

Kaj je Ekocivilizacija?

Ekocivilizacija je gibanje

Ekocivilizacijska skupnost je intuitiven odgovor na stanje v svetu v 21. stoletja. Deluje kot mednarodna skupnost različnih iniciativ, vizij, projektov, posameznikov in mrež, ki iščejo skupne načine angažiranja, za pomoč planetu in človeštvu pri uspešnem razvoju.

V kaj verjamemo?

Zavzemamo se za oprijemljive temeljne vrednote: univerzalno pravico do čiste vode, univerzalno pravico do čistega zraka, univerzalno pravico do javnega prostora ter univerzalno pravico do znanja kot predpogoje za civilizacijo, ki temelji na odnosih.

Galerija dogodkov

29. maja 2024

15:00

Project MOONHUT | Dialog with David Goldsmith

5. junija 2024

10:00

WATER AND SOIL

Water and Soil conference

20. junija 2024

15:00

GLOBAL OPEN HOUSE

“You Set the Agenda” discussion room

20. septembra 2024

17:00

CONNECTATHON

Connectathon ~ Equinox, September 2024

Ekocivilizacija po svetu

0

Držav

0

Predstavnikov

0

Članov

0

Dogodkov

0

Partnerjev

Temeljni model Ekocivilizacije

Ekocivilizacija temelji na modelu nove družbene strukture, ki se osredotoča na temeljne stebre človeštva in planeta, ki mu pravimo dom – planet Zemlja. Osredotoča se na bitja, prostore, skupnosti, zavest in odnose kot povezovalne dinamične strukture, ki vzdržujejo razvoj življenja.

Kako se lahko pridružim?

Pridružite se gibanju in bodite del skupnosti, delite svoje sanje in vizije ter spodbujajte k dejanjem. Skupaj vemo, kaj storiti. Skupaj ustvarimo korake. Skupaj lahko navdihnemo novo upanje.

Izjave

Verjamemo v nove paradigme

Od ega v eko

Od zakonov demagogije in nadvladja, k zakonom naravnega sobivanja

Od končnih do neskončnih iger

Od kapitalske rasti, ki temelji na zunanji intervenciji, k orgranski rasti, ki izhaja iz notranje moči

Od hierarhije k mrežjem

Od maksimizacije profitov k delitvi ustvarjene vrednosti

Od hrematizma k negovanju

Od funkcij k entitetam

Od statičnih struktur v dinamična mrežja

Od vertikalno-linearnih modelov, k modelom odnosov

Iz rdečih oceanov v modre oceane

Od zloma k preboju

Od posameznikov do povezovalnih daljnovodov

Od kratkoročnih do dolgoročnih strategij

Od izolacije do integracije

Od pohlepa do distribucije

Od lokalne do globalne perspektive

Od razdrobljene do celostne akcije

Od zaprtih do odprtih sistemov

Bi želeli prispevati idejo ali izvedeti več o gibanju Ekocivilizacija?

Pišite nam!